Disputationer Disputation: Marlin Johansson

2023-03-31 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64. Även via Zoom

Children with Congenital Unilateral Sensorineural Hearing Loss—Etiology, Newborn Diagnostics, and Hearing Aid Amplification

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65439173253 

Huvudhandledare

Docent Erik Berninger
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Bihandledare

Dr Filip Asp
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Senior Professor Sten Hellström
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Dr Kamilla Angelo
Director, Research and development
Demant, Smørum, Denmark

Fakultetsopponent

Professor Göran Laurell
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Öron-, näs-och halssjukdomar

Betygsnämnd

Professor Barbara Canlon
Karolinska Institutet
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi

Docent Jonas Brännström
Lunds Universitet
Avd. för logopedi, foniatri och Audiologi

Docent Leif Hergils
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Kontakt

Marlin Johansson Anknuten till Forskning