Disputationer Disputation: Markus Brissman

2021-04-23 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Erna Möller, Blickagången 16. Även via Zoom.

To cut or not to cut - The association between weight loss and cardiometabolic health in adolescents and adults after Roux-en-Y Gastric Bypass

Observera att med anledning av regionala rekommendationer skall disputationen utföras och följas digitalt

 Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/68670335857

Huvudhandledare

Professor, Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

PhD, Kerstin Ekbom
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Enheten för barnendokrinologi

PhD, Maria Westerståhl
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Enheten för Klinisk Fysiologi

Fakultetsopponent

Docent, Magnus Dencker
Lunds Universitet
Institutionen för translationell medicin
Enheten för Klinisk fysiologi

Betygsnämnd

Professor, Anders Thorell
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Enheten för Kirurgi och urologi

Docent, Rønnaug Ødegård
Norwegian University of Science and Technology
Department of Clinical and Molecular Medicine

Professor, Peter Bergsten
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Forskargrupp Peter Bergsten