Disputationer Disputation Marius Matusevicius

2021-09-24 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A & Online

Titel: Subtypes of ischemic stroke – analysis of revascularization therapy, stroke etiology, and the role of blood pressure

Huvudhandledare

Docent Niaz Ahmed, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Matteo Bottai, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Doktor Charith Cooray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Docent Patrik Michel, Center för forskning inom neurovetenskap, Universitet i Lausanne

Betygsnämnd 

Professor Lars Rosengren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs Universitet 

Docent Magnus Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Johan Wasselius, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet 

Kontakt

Marius Matusevicius Anknuten till Forskning