Disputationer Disputation: Marios Rossides

2021-02-19 13:00 Add to iCal
Online Online via Zoom & Marc Bygdeman room, J3:13, BioClinicum, Karolinska University Hospital, Solna

Varmt välkommen till Marios Rossides disputation om riskfaktorer och utfall i individer med den granulomatösa sjukdomen sarkoidos.

 

Marios Rossides disputerar sin avhandling "Epidemiological aspects of sarcoidosis: Risk factors and long-term consequences". Disputationsakten ska hållas på engelska.

Opponent

Associate Professor Bo Baslund, Köpenhamns Universitet, Institutionen för klinisk medicin

Huvudhandledare

Docent Elizabeth Arkema, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi

Bihandledare

Professor Johan Grunewald, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Professor Johan Askling, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Dr. Daniela Di Giuseppe, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Professor Dominique Valeyre, Université Sorbonne Paris Nord, Fakulteten för hälsa, medicin och humanbiologi

Professor Paul Dickman, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Docent Sara Öberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt

Marios Rossides Postdoktor