Disputationer Disputation: Marion Lieberman Rubin

2021-12-16 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Månen, Alfred Nobels Allé 8, plan 9

Delayed babbling at 10 months: observation, detection, and a two-year follow-up

Deltagande via Zoom https://ki-se.zoom.us/j/65259945327

Huvudhandledare

Professor Anette Lohmander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Adjungerad Professor Carmela Miniscalco
Göteborgs universitet
Inititutionen för neurovetenskap och fysiologi,
Gillbergcentrum

Fil.dr Lisa Gustavsson
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
Avdelningen för fonetik

Fakultetsopponent

Docent Barbro Bruce
Högskolan Kristianstad
Avdelningen för utbildningsvetenskap,
Enheten för specialpedagogik

Betygsnämnd

Professor Anna Sarkadi
Uppsala universitet
Institutionen för folkhälso- och- vårdvetenskap, Socialmedicin

Professor Christina Samuelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Docent Fredrik Karlsson
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för logopedi

Kontakt