Disputationer Disputation - Marina Dehara

2024-03-08 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:12 Nanna Svartz, BioClinicum.

Reproductive and lifestyle risk factors for sarcoidosis

Författare:

Marina Dehara
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Elizabeth V. Arkema, Docent
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent: 

Orianne Dumas, Dr.
Paris-Saclay University, Inserm (French National Institute for Health and Medical Research), Integrative Respiratory Epidemiology team.

Bihandledare:

Johan Grunewald, Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för lungmedicin..

Michael C. Sachs, Dr.
Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik..

Betygsnämnd: 

Nicola Orsini, Docent
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa.

Karin Leander, Docent
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Enheten för kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi.

Össur Ingi Emilsson, Docent
Uppsala University, Department of Medical Sciences, Division of Respiratory, allergy and sleep research.