Disputationer Disputation Marie-Therese Crafoord

2023-09-21 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg och via Zoom

"Individualised care for patients with breast or prostate cancer aided by an interactive app : a frame of process evaluation"

Omv enhet 4
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zoom-webinar: https://ki-se.zoom.us/j/65750077487

 

Huvudhandledare:

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

Bihandledare:

Docent Kay Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad

PhD Marie Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Allmänmedicin och primärvård

Fakultetsopponent:

Professor Lars Wallin, Dalarnas universitet, Institutionen för hälsa och välfärd, Avdelningen för omvårdnad

Betygsnämnd:

Professor Åsa Cajander, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Docent Marlene Malmström, Lunds universitet, Lunds universitets cancercenter

Docent Niklas Zethraeus, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Ordförande:

Docent Per Ekstrand, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad 

 

Avhandlingen är publicerad i Open Archive

Kontakt