Disputationer Disputation: Marie Smedberg

2020-06-05 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4V, ANA8 Plan 4. Även via länk

Glutamine kinetics in critically ill patients

Disputationen kan också följas via ZOOM https://ki-se.zoom.us/j/61609158255

Huvudhandledare

Professor, Jan Wernerman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor, Olav Rooyackers
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Docent, Åke Norberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

MD PhD, Inga Tjäder
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI)

Fakultetsopponent

Professor, Renée Blaauw
Stellenbosch University
Cape Town, South Africa
Department of global health
Division of human nutrition

Betygsnämnd

Professor, Tommy Cederholm
Uppsala Universitet
Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap
Klinisk nutrition och metabolism

Docent, Anna Oscarsson Tibblin
Linköpings Universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Anestesi och intensivvård

Professor, Uwe Tietge
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Klinisk kemi

Kontakt

Marie Smedberg Anknuten till Forskning