Disputationer Disputation Marie-Louise Orton

2021-04-22 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonssalen, Blickagången 16, Huddinge. Online via Zoom

“Registered nurses with a PhD – an asset in clinical care.”

Huvudhandledare:

Professor Nina Nelson-Follin, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad och Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för barns och kvinnors hälsa 

Bihandledare:

PhD Petra Dannapfel, Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Fakultetsopponent:

Professor Inger Ekman, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Betygsnämnd:

Docent Johan Thor, Jönköpings Universitet, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan

Professor Lena Gunningberg, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Professor Sussanne Börjeson, Linköpings Universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa 

Ordförande:

Professor Ulrica Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

 

Läs avhandlingen online. Vänligen kontakta doktoranden om fysiska exemplar önskas. 

Kontakt

Annica Karlsson Administratör