Disputationer Disputation: Maria Pettersson

2019-05-17 9:00 - 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Birger & Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30

Structural genomic variation in human disease

Opponent

Nicole de Leeuw, Radboud University, Nijmegen, Nederländerna

Betygsnämnd

Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet

Marie-Louise Bondeson, Uppsala Universitet

Catarina Lundin, Lunds Universitet

Dokument