Disputationer Disputation Maria Melkemichel

2021-12-10 9:00 - 12:00 Add to iCal
Annan Södertälje Sjukhus, aulan hus 18, plan 6, Rosenborgsgatan 6-10, Södertälje

Mesh in hernia surgery - Aspects on recurrence and pain of different mesh types in groin hernia repair and mesh repair in small umbilical hernias.

Huvudhandledare: Björn Widhe, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Sven Bringman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:
Pär Nordin, Umeå Universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Magnus Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Folke Hammarqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Opponent:
Professor Wilhelm Graf, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

 

 

Kontakt

Maria Melkemichel Anknuten till Forskning