Disputationer Disputation: Maria Karvouni

2023-06-16 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg https://ki-se.zoom.us/j/67729779515?pwd=WG81YXQ1WDJnVjNTNmJub0N5ZnpPQT09

Disputation Maria Karvouni institutionen för medicin, Huddinge med titeln: "Cellular and personalized therapies in Multiple Myeloma with special emphasis on retargeted NK cells."

Doktorand

Maria Karvouni, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI).

Avhandlingens titel

Cellular and personalized therapies in Multiple Myeloma with special emphasis on retargeted NK cells.

Huvudhandledare

Evren Alici, Associate Professor, HERM, MedH, KI.

Bihandledare

  • Assistant Professor Arnika K. Wagner, HERM, MedH, KI.
  • Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för Infektionsmedicin (CIM), MedH, KI.
  • Professor Andreas Lundqvist, institutionen för onkologi.patologi, KI.

Opponent

Professor Ulrike Köhl, Institute for Clinical Immunology, University of Leipzig.

Betygsnämnd

  • Associate Professor Marcus Järås​, Division of Clinical Genetics​, Lund Univerisitet.
  • Professor Marit Inngjerdingen​, Department of Pharmacology, Oslo universitet.
  • Associate Professor Mattias Carlsten​, MedH, KI.

Ordförande

Assistant Professor Sidinh Luc, HERM, MedH, KI.

Delta på plats och online

Delta på plats i; Rum H3 (Blå), Alfred Nobels allé 23, Huddinge / KI Campus Flemingsberg.

Delta online via Zoom.

Meeting ID: 677 2977 9515 

Password: 745293

Kontakt

Kelly Grahn Projektsamordnare
+46852482426