Disputationer Disputation: Maria Hermann

2021-11-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Blickagången 9B. Även via länk.

Abdominal Wall Complications After Urological Surgery

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66796900473?pwd=bkhucUZ2VUpWWlR1NEZaNlVqc0Jxdz09

Huvudhandledare

Docent Gabriel Sandblom
Karolinska Institutet
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,
KI SÖS Enheten för Kirurgi

Bihandledare

Docent Ove Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Urologi

Fakultetsopponent

Professor Ralph Peeker
Göteborgs Universitet,
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för Urologi

Betygsnämnd

Docent Michael Häggman
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för Urologi

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Kirurgi

Docent Tobias Nordström
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus
Enheten för Kirurgi och urologi

Kontakt