Disputationer Disputation Maria Hedman-Lagerlöf

2019-12-06 13:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Titel: Getting close with discomfort: Exposure therapy for fibromyalgia

Huvudhandledare:

Erik Andersson Leg psykolog, Med Dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Brjánn Ljótsson Leg psykolog, Med Dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ida Flink Leg psykolog, PhD, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Rikard Wicksell Med Dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Lance McCracken Leg psykolog, PhD, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:

Pernilla Åsenlöf Leg fysioterapeut, PhD, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Per LindbergLeg psykolog, PhD, Institutionen för psykologi Uppsala Universitet

Monika Löfgren Leg fysioterapeut, PhD, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet

Kontakt

Maria Hedman-Lagerlöf Postdoktorala studier