Disputationer Disputation Maria Fjell

2021-01-14 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonssalen, Blickagången 16, Huddinge. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66108322325

Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy
- a Randomized Controlled Trial

Maria Fjell

Doktorand och adjunkt
08-524 837 42
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare:

Docent Kay Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare:

Professor Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Professor Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Fakultetsopponent:

Professor Karin Ahlberg, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Betygsnämnd:

Professor Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Docent Birgitta Johansson, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Docent Thomas Hatschek, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi-Patologi

Ordförande:

Professor Ulrica Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Kontakt

Annica Karlsson Administratör