Disputationer Disputation Maria Fili

2021-01-15 9:00 Add to iCal
S:t Eriks Ögonsjukhus Eugeniavägen 12, Solna, Aulan, plan -1

Titel: Aspects of dose, dose rate and radioisotopes in brachytherapy of Uveal Melanoma

Huvudhandledare

Gustav Stålhammar, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Stefan Seregard, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Olle Larsson, Professor, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet

Opponent

Sören Mattsson, Professor, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Malin Malmsjö, Professor, Lunds Universitet

Anders Ahnesjö, Professor, Uppsala Universitet

Eva Dafgård Kopp, Docent, Karolinska Institutet

Ordförande

Anna Lundvall, Docent, Karolinska Institutet

Zoomlänk

Antalet personer som kan delta fysiskt är begränsat. Vänliga delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/68026296110?pwd=UXkrWjY3V29tQ1I5Z0ZYWWtCcGVTdz09

Kontakt

Maria Fili Postdoktorala Studier