Disputationer Disputation: Maria Creignou

2023-10-27 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen in Neo, Blickagången 16, KI Campus Flemingsberg

Välkommen till Maria Creignous disputation med titeln "Improving prognostication for patients with MDS".

Doktorand

Maria Creignou, Avdelningen för hematologi (HERM), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Avhandlingens titel

"Improving prognostication for patients with MDS".

Huvudhandledare

Professor Eva Hellström Lindberg, Avdelningen för hematologi (HERM), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Bihandledare

PhD Martin Jädersten, Avdelningen för hematologi (HERM), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.
PhD Hong Qian, Avdelningen för hematologi (HERM), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Stephen D. Nimer, Department of Medicine, Division of Hematology, University of Miami, Miller School of Medicine.

Betygsnämnd

  • Docent Peter Johansson, Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Docent Emma Tham, Klinisk genetik,Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
  • Professor Ingrid Glimelius, Cancerprecisionsmedicin, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet.

Kontakt