Disputationer Disputation Maria Bragesjö

2021-06-04 9:00 Add to iCal
Campus Solna Sal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3 & via Zoom

Titel: Novel intervention approaches after recent exposure to trauma 

Huvudhandledare

Docent Erik Andersson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Filip Arnberg, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent

Professor Richard Bryant, Institutionen för Psykologi, University of New South Wales 

Betygsnämnd

Professor Maria Tillfors, Insitutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad Universitet 

Docent Gertrud Hafstad, Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies  

Docent Johanna Ekdahl, Institutionen för Psykologi, Mittuniversitetet 

Kontakt

Maria Bragesjö Postdoktorala Studier