Disputationer Disputation - Mari Hult

2020-09-04 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Zoom - Föreläsningssalen C1:87

Next in bariatric surgery – the role of lifestyle and adequate information to improve patients’ quality of life and health

Zoom meeting

https://ki-se.zoom.us/j/69459850864

Huvudhandledare:

Docent Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Klinisk epidemiologi

Opponent:

Docent My Engström
Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,, Sahlgrenska Akademin

Betygsnämnd:

Docent Eva Szabo
Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Professor Mai-Lis Hellénius
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Tema Hjärta och Kärl

Docent Peter Jacobson
Göteborgs Universitet, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Bihandledare:

Docent Mikael Wirén
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Enheten för kirurgi och urologi

PhD Stephanie Bonn
Karolinska Institutet,  Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Klinisk epidemiologi

Professor Marie Löf
Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för samhälle och hälsa

MD, PhD Ann Kjellin
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för kirurgi