Disputationer Disputation: Manideep Gupta Vemula

2020-03-03 13:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9, entréplan

Välkommen till Manideep Gupta Vemulas disputation kl. 13:00 i Eva & Georg Kleins hörsal i Biomedicum den 3 mars 2020.

Titel

"Analysis of basic motor behaviors in quadrupeds"

Författare

Manideep Gupta Vemula, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Tatiana Deliagina, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Ole Kiehn, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Opponent

Ingela Hammar, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Betygsnämnd

Abdel El Manira, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Karima Chergui, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Anders Lansner, Stockholms universitet och KTH