Disputationer Disputation: Malin Wendt

2021-06-04 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord, A5:04.

Optimizing treatment – tumor markers and sclerotherapy in head and neck lesions

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67237007007?pwd=N2VOSzFHMGF1Zk03ck5YU3RUNlUvQT0…;

Huvudhandledare

Docent Linda Marklund
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

Prof. emerita Eva Munck Wikland
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

MD., PhD. Georgios Papatziamos
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Fakultetsopponent

MD.,PhD. Jon Mork
Oslo University
Department of Otorhinolaryngology
Division of Head, Neck and Reconstructive Surgery

Betygsnämnd

Professor Tomas Wester
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Enheten för pediatrisk kirurgi

Professor Clas Mercke
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi och patologi

Professor Ann Hermansson
Lunds Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för Otorhinolaryngologi

Kontakt

Malin Wendt Anknuten till Forskning