Disputationer Disputation: Malin Freidle

2022-02-11 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2 eller via Zoom

Titel: Motor and cognitive abilities in Parkinson’s disease with a brain activity perspective: Performance at baseline and the effects of a balance training program

Huvudhandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi 

Bihandledare

William H. Thompson, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Alexander V. Lebedev, bitr. lektor, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Opponent

Anna Stigsdotter-Neely, professor, Karlstads universitet, institutionen för sociala och pyskologiska studier

Betygsnämnd

Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet, institutionen för strålningsvetenskaper

Håkan Fischer, professor, Stockholms universitet, psykologiska institutionen

Karin Wirdefeldt, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61314155045

Kontakt

Profile image

Malin Freidle

Anknuten till Forskning