Disputationer Disputation: Malin Eneslätt

2021-05-07 9:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom och sal Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18, Solna

Välkommen till Malin Eneslätts disputation fredagen den 7 maj 2021 i sal Karolina i Widerströmska huset Tomtebodavägen 18, Solna och via Zoom.
På grund av pandemin rekommenderas närvaro via Zoom.

Anslut via Zoom

Anslut via Zoom-länk.

Titel

"Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede"

Författare

 Malin Eneslätt, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Joakim Öhlén, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare

Professor Carol Tishelman, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Gert Helgesson, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Professor Anette Alvariza, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Bräcke Sköndal Högskola

Docent Eric Asaba, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Docent Staffan Lundström, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Malin Eneslätt Anknuten till Forskning