Disputationer Disputation Malin Brunes

2022-04-01 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Robotkirurgi inom benign gynekologi

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/63745128719

Opponent
Docent Pernilla Dahm Kähler, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Betygsnämnd
Professor Christer Borgfeldt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Lunds universitet
Docent Henrik Falconer, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet
Docent Helena Kopp Kallner, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Handledare
Marion Ek, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Ulrika Johannesson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Marie Söderberg Westergren, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Elisabeth Epstein, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Anders Kjeldgaard, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Kontakt

Malin Brunes Doktorand