Disputationer Disputation Mahmood Mahmood

2024-02-16 10:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd

Diverticular disease of the colon - risk factors and validation of diagnosis

Huvudhandledare:
Mirna Abraham-Nordling, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Bihandledare:
Fredrik Hjern, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS)
Peter Thelin Schmidt, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna (MedS)
Ola Olén, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna (MedS)

Betygsnämnd:
Mattias Prytz, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för kirurgi
Gabriel Sandblom, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)
Ivan Shabo, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Opponent:
Folke Hammarqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) 


 

 

Kontakt

Mahmood Mahmood Doktorand