Disputationer Disputation: Mahasin Al Shakirchi

2022-10-21 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64

Fungal colonization and infection in Cystic Fibrosis - prevalence, consequences and intervention

Huvudhandledare

PhD Isabelle de Monestrol
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Professor Lena Hjelte
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor Peter Bergman
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Enheten för klinisk mikrobiologi

Docent Lena Klingspor
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Enheten för klinisk mikrobiologi

Fakultetsopponent

Professor Vanda Friman
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för biomedicin
Enheten för infektionssjukdomar

Betygsnämnd

Docent Marita Gilljam
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för medicin
Enheten för lungmedicin

PhD Ingvild Nordöy
Oslo universitetssjukhus, Rikshospitalet
Enheten för infektionssjukdomar
Sektionen för klinisk immunologi och infektionssjukdomar

Professor Magnus Svartengren
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Arbets- och miljömedicin

Kontakt

Mahasin Al Shakirchi Anknuten till Forskning