Disputationer Disputation: Magnus Starkhammar

2023-06-09 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64, Barngatan 4, plan 6

Airway hyperresponsiveness and viral recognizing toll-like receptors

Huvudhandledare

Professor Lars Olaf Cardell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Bihandledare

PhD Susanna Kumlien Georén
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Mikael Adner
Karolinska Institutet
Institutionen för miljömedicin
Avd. för exp. astma och allergiforskning

Professor Sven-Erik Dahlén
Karolinska Institutet
Institutionen för miljömedicin
Avd. för exp. astma och allergiforskning

Fakultetsopponent

Docent Hamid Akbarshahi
Lunds Universitet
Institutionen för klinisk vetenskaper
Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin

Betygsnämnd

Docent Anders Bucht
Swedish Defence Research Agency
Div. of CBRN Defence and Security

Senior Professor Sten Hellström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Anders Cervin
Lunds Universitet
Institutionen för medicin
Enheten för otorhinolaryngologi