Disputationer Disputation: Magdalena Wagner

2020-09-30 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller Hall, NEO huset. Samt via Zoom.

The human ovary – a characterization of cell types and adverse ovarian side effects of chemotherapy

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/68751524320

Huvudhandledare

Assoc. Prof., Pauliina Damdimopoulou
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Assoc. Prof., Fredrik Lanner
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Prof. Emerita, Outi Hovatta
Retired Professor
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Fakultetsopponent

Prof., Susana M. Chuva de Sousa Lopes
Leiden University Medical Center
Department of Anatomy and Embryology
Faculty of Medicine

Betygsnämnd

Prof., Elisabet Stener-Victorin
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Prof., Evelyn Telfer
The University of Edinburgh
Institute of Cell and Molecular Biology

Assoc. Prof., Joseph Carlosn
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-pathologi

Kontakt

Magdalena Wagner Anknuten till Forskning