Disputationer Disputation: Madelene Barboza

2022-03-18 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Stockholm och på Zoom.

Avhandlingens titel: Home visiting for a better start in life: Studies of an intervention to promote health equity in a socioeconomically disadvantaged area of Sweden

Handledare

Asli Kulane, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
Bo Burström, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
Anneli Marttila, medicine doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
 

Opponent

Elisabeth Mangrio, docent, Malmö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap

Betygsnämnd

Helena Lindgren, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Steven Lucas, docent, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Elin Larsson, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Ordförande

Ann Liljas, postdoktor, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

 

Delta i mötet online via Zoom

Kontakt

Madelene Barboza Anknuten till Forskning