Disputationer Disputation - Madeleine Hummel

2024-04-18 10:00 Add to iCal
Annan Ljung, 4de våningen, Academic Specialist Center, Solnavägen 1E, Stockholm.

Diabetes, cardiovascular events, and lifestyle : from epidemiology to clinic

Författare:

Madeleine Hummel
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Associate Professor Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent: 

PhD Karin Hellgren 
Karolinska Institutet , Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Bihandledare: 

Associate Professor Stephanie Bonn
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi. 

Professor Marie Löf 
Karolinska Institutet, Department of Biosciences and Nutrition. 

Professor Rino Bellocco 
University of Milano-Bicoocca, Department of Statistics and Quantitative Methods.
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Betygsnämnd: 

Associate Professor Ing-Mari Dohrn 
Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society Division of Physiotherapy. 

Associate Professor and Professor em Mats Eriksson 
Karolinska Institutet, Department of Medicine Huddinge, Division of Endocrinology and Diabetes. 

Associate Professor Andreas Stompy 
Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Prevention, Rehabilitation and Community Medicine.