Disputationer Disputation: Madeleine Birgersson

2023-09-29 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Neo våning 5, Blickagången 16

Välkommen på Madeleine Birgerssons disputation med den engelska titeln:
"Role and mechanism of estrogen receptor beta in the physiology of the ovary and colon".

Opponent:

Professor David Moore, University of California Berkeley

Huvudhandledare:

Professor Cecilia Williams, KI, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, och KTH, Department of Protein Science

Bi-handledare:

Amena Archer, KI, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, och, Department of Protein Science
Claudia Kutter, KI, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology
Eduardo Villablanca, KI, Department of Medicine, Solna

Betygsnämnd:

Ola Söderberg, Uppsala University, Department of Pharmaceutical Biosciences 
Pelin Sahlén, KTH, Department of Gene Technology
Pauliina Damdimopoulou, KI, Department of Clinical Science, Intervention and Technology