Disputationer Disputation: Lu Dai

2021-05-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Von Behring, ANA Futura plan 9, alternativt via Zoom

Chronic kidney disease - a clinical model of premature vascular aging

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68041663452 . Meeting ID: 680 4166 3452

Huvudhandledare

Prof. Peter Stenvinkel, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar 

Bihandledare

Assoc. Prof. Bengt Lindholm, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar 

Dr. Abdul Rashid Qureshi, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar 

Anna Witasp, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar 

Fakultetsopponent

Prof. Marc Vervloet, MD, PhD
Amsterdam University Medical Center
Department of Nephrology

Betygsnämnd

Prof. Peter Nilsson, MD, PhD
Lunds Universitet,
Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Assoc. Prof. Sergiu-Catrina Bogdan, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Prof. Marc Hemmelder, MD, PhD
Maastricht University Medical Center
Department of Internal Medicine

Kontakt

Lu Dai Postdoktor