Disputationer Disputation: Lourdes Sainero Alcolado

2022-12-16 9:00 Add to iCal
Campus Solna Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm

Välkommen till Lourdes Sainero Alcolados disputation fredagen den 16 december 2022, kl. 09:00, på Campus Solna.

"Impact of targeting MYC in metabolic reprogramming and differentiation of cancer"

Författare

Lourdes Sainero Alcolado, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Gerard Evan, Francis Crick Institute, London, Department of Biochemistry, Storbritannien

Huvudhandledare

Marie Arsenian Henriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

María Victoria Ruiz Pérez, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och Healx, Cambridge

David P. Lane, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Betygsnämnd

Håkan Axelson, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för translationell cancerforskning 

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Martin Bergö, Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Kontakt