Disputationer Disputation – Louise Ziegler

2020-03-06 9:00 - 23:59 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan

Disputation – Louise Ziegler

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Medicinsk Vetenskap

Interleukin 6 trans-signalling. Cardiovascular risk marker or therapeutical target?

Opponent: Professor Eva Bossano Prescott, Köpenhamns Universitet

Tid: 09:00

Plats: Danderyds sjukhus, aulan, entréplan

Kontakt

Louise Ziegler Anknuten till Forskning