Disputationer Disputation: Louise Lindberg

2020-11-13 10:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Obesity in childhood: Psychosocial consequences and premature mortality

Observera att med anledning av folkhälsomyndighetens nyligen skärpta regionala rekommendationer skall disputationen utföras och följas digitalt.

Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/67726615201

Huvudhandledare

Docent Martina Persson
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Enheten för klinisk epidemiologi

Bihandledare

Professor Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för pediatrik

Med.dr. Pernilla Danielsson-Liljeqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för pediatrik

Med.dr. Emilia Hagman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Professor Anders Hjern
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Enheten för Klinisk Epidemiologi

Betygsnämnd

Docent Ylva Brännström
Stockholms Universitet
Institutionen för Folkhälsovetenskap

Docent Anders Forslund
Uppsala Universitet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
Enheten för Pediatrisk Inflammations- och
Metabolismforskning samt Barnhälsa

Docent Ingrid Larsson
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Institutionen för Medicin
Enheten för Molekylär och Klinisk Medicin