Disputationer Disputation: Lotta Walz

2019-06-14 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Radiumhemmets föreläsningssal, P1:01

Consequences of inadequate use of glucose lowering drugs and associated risk factors

Opponent

Professor Björn Eliasson, Göteborgs universitet, institutionen för molekylär och klinisk medicin

Betygsnämnd

Professor Björn Wettermark, Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Docent Michael Alvarsson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Maria Åberg, Göteborgs universitet, institutionen för medicin

Handledare

Professor Henrik Druid, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Professor Carl Johan Östgren, Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa

Professor Johan Ahlner, Linköpings universitet, institutionen för medicin och hälsa

Docent Anna Jönsson, Linköpings universitet, avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Välkommen!