Disputationer Disputation Long-Long Chen

2023-06-02 9:00 - 15:00 Add to iCal
Annan Erna Möllersalen, Karolinska Institutet Neo, Blickagången 16, 141 52 Huddinge

Titel: Obsessive-compulsive disorder - Novel insights on executive functions, gut microbiome, and genetics

Huvudhandledare 

MD PhD. Diana Pascal (tidigare Djurfeldt), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Cynthia M. Bulik, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och Department of Psychiatry and Nutrition, University of North Carolina at Chapel Hill 

Opponent 

Docent Mary Claire Kimmel, Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill 

Betygsnämnd 

Professor Björn Andersson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet 

Professor Lisa Ekselius, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Docent Rochellys Diaz Heijtz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Long Chen Postdoktorala Studier