Disputationer Disputation: Lisa Swartling

2020-11-06 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Blickagången 16 i huset NEO, Entréplan / ZOOM

Titel på avhandlingen: Viral gastrointestinal infections in allogeneic hematopoietic stem cell transplant patients

Namn och enhet för doktoranden
Lisa Swartling, Enheten för infektionssjukdomar och hud, MedH, KI

Huvudhandledare
Elda Sparrelid, Enheten för infektionssjukdomar och hud, MedH, KI

Bihandledare
Per Ljungman, Avdelningen för hematologi, MedH, KI
Jonas Mattsson, Institutionen för onkologi och patologi, KI

Opponent
Professor Thomas Lion, Medicinska universitetet i Wien

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/61909991176
Meeting ID: 619 0999 1176

Kontakt

Mary Hyll Utbildningsadministratör
08-585 819 19