Disputationer Disputation: Linnea Pettersson Hases

2020-10-30 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller, Neo, Blickagången 16 och Zoom

Välkomna till Linnea Pettersson Hases disputation med titeln:
"Estrogen signaling in colon inflammation and colorectal cancer"

Huvudhandledare

Prof. Cecilia Williams, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet & Department of Protein Science, KTH Royal Institute of Technology

Bi-handledare

Dr. Amena Archer, Department of Protein Science KTH Royal Institute of Technology

Assoc. Prof. Anders Andersson, Department of Gene Technology, KTH Royal Institute of Technology

Opponent

Prof. Joëlle Rüegg, Department of Organismal Biology, Uppsala University

Betygsnämnd

Prof. Anita Sjölander, Department of Translational Medicine, Lund University

Prof. Olle Stål, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University

Docent Carsten Daub, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet

Betygsnämndens ordförande

Prof. Sam Okret, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet

Anslut till Zoom

MötesID: 677 9620 8387

Lösenord: 901570                   

Kontakt

Linnea Hases Forskningsassistent