Disputationer Disputation Linnea Kjeldgård

2023-05-26 9:00 Add to iCal
Campus Solna Petrénsalen, Karolinska Institutet, Nobels väg 12B, Stockholm och online

Titel: Sickness absence and disability pension among injured bicyclists and pedestrians

Huvudhandledare 

Docent Emilie Friberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Helena Stigson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Biträdande lektor Kristin Farrants, Institutionen för klinisk neurovetenskape, Karolinska Institutet 

Opponent 

Docent Beatrix Algurén, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet 

Betygsnämnd  

Professor Rickard Ljung, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Professor Andreas Wladis, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet 

Docent  Anna Vadeby, Avdelningen för trafiksäkerhet och trafiksystem, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kontakt