Disputationer Disputation: Linn Hallqvist

2020-12-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Thorsten Gordh Auditorium, S2:02, Norrbacka, Karolinska Sjukhuset, Solna

Välkommen till Linn Hallqvists disputation med titeln:"Perioperative risk factors and outcomes".

Titel

"Perioperative risk factors and outcomes"

Författare

Linn Hallqvist, Karolinska Institutet

Opponent

Peter Bentzer, Lund Universitet

Huvudhandledare

Max Bell, Karolinska Institutet

Bihandledare

Fredrik Granath, Karolinska Institutet

Anders Sahlén, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Bertil Lindahl, Uppsala Universitet

Peter Sackey, Karolinska Institutet

Magnus Bäck, Karolinska Institutet

Kontakt

Linn Hallqvist Anknuten till Forskning