Disputationer Disputation: Linda Timm

2021-05-07 9:30 Add to iCal
Online Online via Zoom & Inghesalen, Tomtebodavägen 18, Widerströmska huset

Avhandlingens titel: "Feasibility of type 2 diabetes prevention : processes for detection, self-management and support in socioeconomically disadvantaged areas".

Opponent

Professor Helle Terkildsen, Maindal Aarhus University, Department of Public Health, Division of Health Promotion and Health Services Research

Huvudhandledare

Dr. Helle Mölsted Alvesson, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa, Forskargrupp Health Systems and Policy Research

Co-supervisors

  • Docent Meena Daivadanam, Uppsala universitet, Department of Women’s and Children’s Health, Maternal and Child Health Division
  • Docent Birger C Forsberg, Karolinska Institutet, Institutet för global folkhälsa, Forskargrupp Health Systems and Policy Research

Betygsnämnd

  • Docent Jesper Löve, Göteborgs universitet, Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Professor Katarina Hjelm, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap
  • Professor Louise von Essen, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

Delta i disputationen online

Delta i mötet online via Zoom.

Kontakt

Linda Timm Adjunkt