Disputationer Disputation: Linda Sturesson

2020-10-23 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Linda Sturesson Stabels disputation fredag den 23 oktober 2020, med start kl. 09:00 i Inghesalen, plan 2 i Widerströmska. Det går även att delta online via Zoom eller telefon.

Delta i mötet online

Via Zoomlänk.

Mötes-ID: 621 0865 6274
Lösenkod: 101678

Titel

"Entrance to and advancement within the Swedish medical labour market for physicians with a medical degree from outside the European Union"

Författare

Linda Sturesson Stabel, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Pål Gulbrandsen, University of Oslo, Institute of Clinical Medicine, Norge

Huvudhandledare

Terese Stenfors, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Magnus Öhlander, Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Betygsnämnd

Anna-Mari Aalto, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

Bo Freyschuss, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Paula Mulinari, Malmö universitet, fakulteten för hälsa och samhälle

Ordförande

Per Palmgren, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontakt

Linda Sturesson Stabel Forskningsspecialist