Disputationer Disputation Lina Sjödin

2024-05-31 12:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Major Lower Extremity Amputations – Outcomes, Complications, and Patient Perspectives

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Opponent
Docent Klas Österberg, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin

Betygsnämnd
Professor Per Wretenberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet 
Professor Ami Hommel, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet 
Docent Buster Mannheimer, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Handledare
Lasse Lapidus, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Anders Enocson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet 
Carin Ottosson, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet 
Pierre Rotzius, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Disputationen sker på svenska.

Kontakt

Lina Sjödin Doktorand