Disputationer Disputation - Lina Schollin Ask

2019-05-03 9:00 - 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aula SÖS

The introduction of rotavirus vaccine in Sweden- setting the scene and short term outcomes

Huvudhandledare:

Anders Hjern

Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi

Dokument