Disputationer Disputation Lina Lundström

2023-08-25 9:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Campus Flemingsberg, Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16, Karolinska Institutet, Flemingsberg

Titel: From efficacy to implementation: Applying internet-delivered cognitive behaviour therapy in the treatment of OCD

Huvudhandledare 

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Assisterande lektor Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Ekaterina Ivanova, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Kiara R Timpano, Department of Psychology, University of Miami

Betygsnämnd 

Docent Armita Törngren Golkar, Department of Psychology,  Stockholm universitet

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Fredrik Åhs, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet 

Kontakt

Lina Lundström Doktorand