Disputationer Disputation: Lijuan Xiu

2020-06-05 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4X, ANA 8. Även länk

Sleep and obesity in children at different obesity risks: patterns, associations and early intervention

Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/67875003863

Huvudhandledare

Professor, Mirjam Ekstedt
Linné­universitetet
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Bihandledare

Professor, Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor, Maria Hagströmer
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi

Fakultetsopponent

Docent, Rønnaug Ødegård
Norwegian University of Science and Technology
Department of Clinical and Molecular Medicine

Betygsnämnd

Docent, Arne Lowden
Stockholms universitet
Psykologiska institutionen

Docent, Anders Forslund
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Professor, Britt Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Kontakt

Julia Xiu Doktorand