Disputationer Disputation - Liisa Tolvanen

2023-10-20 13:00 Add to iCal
Annan Rum Saffran, Akademiskt specialistcentrum, plan 4, Solnavägen 1E.

“It’s not a quick fix” Consequences of weight loss during life and experiences of weight regain after bariatric surgery

Författare:

Liisa Tolvanen
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Docent Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Docent My Engström
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Bihandledare:

Med. dr. Stephanie E. Bonn
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi.

Med. dr. Anne Christenson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi.

Professor Pamela J. Surkan
Johns Hopkins Bloomberg School of  Public Health, Department of international health, Division of social and behavioral interventions.

Betygsnämnd:

Professor Anders Thorell
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Docent Mikaela Willmer
Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.

Docent Johan Reutfors
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Centrum för läkemedelsepidemiologi.