Disputationer Disputation Lie Åslund

2020-12-11 9:00 Add to iCal
Online Zoom möte

Titel: Adolescent Sleep: Comorbid Problems and Behavioral Treatment of Insomnia

Huvudhandledare

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Eva Henje, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Susanna Jernelöv, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Maria Tillfors, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Betygsnämnd

Christian Benedict,  Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Laura Korhonen, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Språk: svenska

Zoom möte

för att få länk till Lie Åslunds disputation, maila mats.lekander@ki.se

Kontakt

Li Åslund Anknuten till Forskning