Disputationer Disputation: Lea van Husen

2022-02-25 9:00 Add to iCal
Campus Solna SciLifeLab in Air and Fire, Tomtebodavägen 23 A Solna

Titel: Genetic code expansion in neurons for studying pathogenic mechanisms of Alzheimer disease.

Huvudhandledare

Docent Sophia Schedin Weiss

Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Bihandledare

Lektor Lars  O. Tjernberg 

Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för klinisk geriatrik.

Docent Simon J. Elsässer

Karolinska Institutet, institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik, sektionen för Genome biology

Professor Bengt Winblad

Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Opponent

Dr. Ivana Nikić-Spiegel 

Eberhard Karls Universität Tübingen Molecular Mechanisms of Axonal Intergrative Neuroscience 

Betygsnämnd

Professor Nico Dantuma

Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Professor Ola Hermanson 

Karolinska Institutet, institutionen för Neurovetenskap

Docent Anna-Lena Ström 

Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik,

Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/69446613822  

Kontakt